6 tips til inkasso for SMB-bedrifter

Et salg er ikke gjennomført før betalingen har kommet på konto! Her er noen tips som reduserer risikoen og styrker likviditeten.

Av

Redaksjonen

-

2/8/2021

Store konsern har gjerne egne økonomiavdelinger og gode system for å styre likviditeten. Mange små og mellomstore bedrifter slites gjerne mer mellom det å selge og levere, og det å etablere og holde gode rutiner for styring av likviditet og innfordring. 

Kravia utvikler løsninger som gjør det enkelt også for mindre bedrifter og regnskapsførere å sørge for enkel og god innfordring. Vi har erfaring med tusenvis av saker.

Noen tips fra oss:

1. Bestem deg for å ha gode rutiner for fakturering og innfordring
Når kunden er konkurs er det som regel for sent å stille seg fremst i køen for å få betalt for allerede solgte varer og tjenester. Bestem deg for at du skal ha like gode rutiner på innfordring som på regnskap, og at du ikke utsetter fakturering eller purring.

2. Vurdèr hvilken tone du vil ha i meldingene
Inkasso og innfordring trenger ikke være truende! De aller fleste kundene vil betale for seg, og ofte skyldes for sen betaling forglemmelse eller at kunden er overarbeidet. En enkel purring med «har du glemt oss?» tas ikke dårlig opp.

I noen bransjer og for noen kunder kan det være mer riktig å ha en strengere tone i meldingene. Bestem deg på forhånd hvordan du ønsker at ditt selskap skal fremstå overfor kunder som betaler for sent.

3. Velg et teknisk system som gjør det enkelt å følge opp ubetalte fakturaer
Moderne løsninger gjør at du kan sende purring, innfordring og inkasso med et tastetrykk. De beste løsningene er også fullintegrerte med regnskapssystemet ditt, eller lett tilgjengelige gjennom skysystemer (og vi mener selvsagt at Kravias løsninger er i toppklasse!).


4. Sørg for at du står fremme i køen hvis kunden går konkurs
Når et selskap går konkurs, taper leverandørene penger. De som står sist i køen får minst betalt, og i verste fall ingenting.

Det finnes klare regler for når man kan og bør purre, derfor lønner det seg generelt å ikke utsette fristene, men heller automatisere rutinene. Husk også at du ikke trenger å sende saken til myndighetene, du kan fremdeles ha den kundebehandlingen du ønsker også etter at du har sendt inkassovarsler og (flere) purringer.

5. Vær sikker på at selskapet ditt alltid har likvide midler
Det er mangel på penger en bestemt periode som gjør at et selskap går konkurs, ikke nødvendigvis om det går med overskudd eller ikke. Derfor kan konkurs hos en eller flere kunder smitte til ditt selskap hvis du ikke er forberedt.

Følg med på hvordan bankkontoen utvikler seg, lag et enkelt likviditetsbudsjett som viser når utbetalinger som lønn og merverdiavgift finner sted, og når innbetalinger fra kunder forventes å komme. Dette er funksjoner som gode fakturaprogram inneholder.

I tillegg til å ha gode rutiner for fakturering og innfordring, anbefaler vi at du også bygger opp en buffer, sørger for mulighet til kassekreditt / ekstern finansiering - eller tilførsel av midler fra eiere i tilfelle det blir nødvendig. Slike avtaler er best å sikre seg før det kniper.

6. Bruk regnskapsføreren også som rådgiver
Regnskapsførere er eksperter på å følge regelverket og å ha gode rutiner. Mange regnskapsførere kan også hjelpe deg med innfordring, og aller lettest dersom inkassoløsningen er integrert med regnskapssystemet (som Kravia) og regnskapsfører har en avtale med et inkassoselskap.Interessert i å vite mer om enkle og effektive løsninger? Kontakt oss for en uforpliktende prat, eller spør din regnskapsfører om Kravia.

Siste nytt fra Kravia

Vil du vite mer?
Chat med oss, send oss en e-post eller ring.