Få rutinene på plass i 2022!

Har dere gode nok rutiner på å få inn penger fra kundene i tide? Med enkle grep kan du sikre bedriftens egen betalingsevne og unngå smitte fra andres problemer.

Av

Redaksjonen

-

28/12/2021

2021 var et vanskelig år for mange. I næringslivet har pandemien vist at driftsrisikoen er større enn de fleste av oss hadde trodd. Noen har måttet holde stengt, andre har opplevd at de ikke har fått betalt for varer og tjenester som var solgt og levert.

Bare siste uken før jul mottok NAV permitteringsvarsler for 14.000 personer ansatt i mer enn 840 bedrifter.

- Vi som arbeider med innfordring og inkasso ser at det å jobbe målrettet med fakturering og purring kanskje er viktigere enn noen gang. Det handler selvsagt om å sende faktura i tide, men også om å purre dårlige betalere på en god måte, og i ytterste konsekvens ikke komme nederst på kreditorlisten dersom en kunde går konkurs, forteller Svein Ove Kvalsund, administrerende direktør i Kravia.

Helt nye verktøy for bedrifter

Kvalsund har lang erfaring fra finansbransjen, inkludert bank og investeringsvirksomhet. Han er en tilhenger av at viktige oppgaver skal kunne utføres hurtig og enkelt.

- Norge er i verdenstoppen i FinTech, altså teknologi som gir bedre finansielle tjenester. Brukervennlighet og enkelhet er kanskje den viktigste trenden. Her har det skjedd mye, og mange er nok ikke klar over de mulighetene nye verktøy har gitt de siste par årene, sier Kvalsund.

Tips: La programmene gjøre jobben

Kraviasjefen anbefaler alle bedriftsledere å ta en gjennomgang ved årsskiftet for å se om noe kan gjøres enklere og mer automatisk enn tidligere.

- Vi har jobbet mye med å integrere innfordringsløsningene våre med de ledende regnskapsprogrammene. Nå er det superenkelt å sende purringer, hyggelige meldinger og også inkasso fra samme skjermbilde som du bruker til regnskap. Mye av dette kan automatiseres, altså at du gjør jobben en gang og så sendes purringer og meldinger automatisk ved bestemte tidsintervall. Dette gjør arbeidet med å beholde god likviditet strukturert og enkelt, sier han.

Kvalsund mener at tonen i meldingene som sendes kan være viktig for å beholde et godt kundeforhold.

- Noen opplever at det er en balansegang å være streng nok i purringene og å samtidig beholde et godt forhold til kundene. Dette har vi god erfaring med, og kan gi råd til dem som ønsker det. Dessuten har vi laget de nyeste systemene slik at tonen i meldingene kan tilpasses ved hjelp av smart teknologi.

Bruk regnskapsfører som rådgiver

Mye av det manuelle bilagsarbeidet til regnskapsførerne er blitt redusert etter hvert som teknologien har lettet arbeidet. Dermed har regnskapsfører fått en enda viktigere rolle som rådgiver.

- Min oppfordring til bedriftsledere og økonomisjefer er å snakke med regnskapsføreren sin om hvilke muligheter som finnes for å få bedre rutiner på likviditetsstyring. Det kan være så enkelt som å få på plass ekstra kassakreditt eller annen buffer, og enda enklere ved å finjustere og automatisere innfordringsrutinene, avslutter Svein Ove Kvalsund.

Lenker:
Mer info om Kravias innfordringsløsninger for bedrifter
Mer info om Kravias partnerprogram for regnskapsførere

Siste nytt fra Kravia

Vil du vite mer?
Chat med oss, send oss en e-post eller ring.