Inkassobransjen må tenke nytt!

Inkasso handler om at bedrifter skal få betalt for varer og tjenester de allerede har levert. Diskusjoner rundt likviditetsutfordringer for små og mellomstore bedrifter er vel så viktige som diskusjonen rundt gebyrstruktur ved inkasso for privatpersoner.

Av

Redaksjonen

-

6/10/2021

Inkassobransjen er i endring. Rettferdige gebyrer er en viktig sak, men for næringslivet er det enda viktigere med de mulighetene ny teknologi gir for skreddersøm og måloppnåelse, og effekten det har på økonomi og likviditet. Inkasso er bare ett av flere virkemidler i verktøykassen for å styrke bedrifters likviditet, og ikke alene løsningen i seg selv.

I Kravia arbeider vi med helt vanlige bedrifter som har kunder som ikke har betalt for seg. Det kan være i forbrukerkjøp, men i hovedsak mellom bedrifter. Da handler ikke inkasso bare om å få inn utestående, men også om kundebehandling. Ofte om behandling av kunder man vil beholde et godt forhold til.

Overlevering av kundefordringer til et inkassobyrå som så tjener penger på gebyrer - er for mange bedrifter noe de gjør fordi de ikke vet om andre muligheter til å få inn utestående på. Det de egentlig er opptatt av, er hvordan innkreving best kan gjøres for å sikre likviditet samtidig som kundeforholdet fortsetter upåvirket.

Teknologi og rutiner = den store forskjellen

Teknologi og skybaserte løsninger gir nye muligheter, der fakturering og innfordring er helintegrert og kan kjøres uten endringer eller brudd i dagens prosesser. Mange vet ikke om mulighetene som nå finnes , hvor den enkelte bedrift selv kan få full innsikt, oversikt og sette rammene for oppfølgingsløpet. Integrasjoner med regnskapssystemer gjør dette enkelt og sømløst, og moderne inkassosystemer gir også muligheter for å legge til rette for tilpasset oppfølging som maksimerer sannsynligheten for å få betalt.

Teknologi er viktig, men det viktigste er rutinene rundt: Det å få på plass gode rutiner så tidlig som mulig, levere digitalt skreddersydd oppfølging tilpasset kundens behov - og ikke minst bruke det kreative handlingsrommet for å finne løsninger. Det kan også innebære å redusere salæret mot betaling, eller finne andre måter for å motivere til å betale.

Slikt arbeid er i randsonen av det inkassobransjen gjør i dag, men det er dette som er fremtiden: Nye innfordringsprodukter, nye måter å følge opp på, nye løsninger for å styrke likviditeten - og ikke minst et bevisst forhold til det å incentivere til å betale fremfor å straffe. 

Arbeid knyttet til skreddersøm, kreativitet og løsningsvilje bør komme i tillegg til det viktige arbeidet med å kutte høye gebyrer og salærer. Det vil dra bransjen i nye retninger.

Vi endrer profil

Kravia skal være i front i bransjen, og derfor endrer vi nå også profil. Vi er ikke lenger bare et inkassoselskap med god teknologi - vi er et teknologiselskap som har som formål å sørge for at likviditetsutfordringer ikke blir et hinder for verdiskapning for helt vanlige bedrifter. Inkasso er bare ett av verktøyene i verktøykassen. Fremover finner du oss på https://kravia.ai - mens https://kraviainkasso.no fases ut.


Svein Ove Kvalsund
CEO i Kravia

Siste nytt fra Kravia

Vil du vite mer?
Chat med oss, send oss en e-post eller ring.