Jeg har fått brev, hva gjør jeg nå?

Svært mange forstår ikke hva inkassoselskapet skriver - hva de egentlig skylder og hva de skal gjøre. Vi jobber for å gjøre dette så enkelt som mulig for deg.‍

Av

Redaksjonen

-

14/4/2021

1. Prøv å holde deg innenfor fristen

Betal hele kravet innen fristen. Ved å betale innen fristen sparer du deg for ytterligere kostnader i saken.

2. Problemer med å betale hele det skyldige beløpet innen fristen?

Selv om du ikke har løsningen klar er det mye bedre at du kontakter oss enn å la regningen ligge. Skal vi sammen finne løsning i saken som er «til å leve med»?

Vi kan i de fleste saker tilby å dele kravet i avdrag, eller gi korte utsettelser på hele kravet. Ved å unnlate å kontakte oss risikerer du å bli påført store ekstrakostnader i saken (som inkassosalærer og gebyrer ved rettslige skritt) som ellers kunne vært unngått.

3. Har du mottatt et krav du ikke er enig i?

Send oss straks en e-post, vis til saksnummer i brevet fra Kravia og begrunn hvorfor du er uenig i kravet. Du finner kontaktinformasjon til din saksbehandler i brevet du har mottatt.

Vi vil straks merke saken som «omtvistet» hos oss og kontakte vår oppdragsgiver for deres kommentarer. Vi vil deretter forsøke så langt det er mulig å få til en løsning mellom partene, eventuelt overføre saken til forliksrådet hvor begge parter vil få mulighet til å fremme sin sak.

Dersom du mener at kravet allerede er betalt, ber vi om at du straks sender oss kvittering som viser dette.

Logg inn på "min side" for å få betalingsinformasjon dersom du har mottatt krav fra Kravia.

Siste nytt fra Kravia

Vil du vite mer?
Chat med oss, send oss en e-post eller ring.