Med Kravia får Tenura en enklere hverdag

- Vi er ikke "bare" et regnskapsbyrå; vi leverer ikke tall og Excel-filer, men snarere en gjennomgående følelse av kontroll og frihet, og det er sånn vi gjør hverdagen enklere for kundene våre, sier forretningskonsulent i Tenura, Markus Simonsson.

Av

Redaksjonen

-

26/5/2021

En heldigital samarbeidspartner 

Siden Hege Olaussen startet Tenura i 2007, og jobbet remote fra Nederland med norske kunder, har hjemmekontor vært standard i selskapet - selv før Korona traff Norge, og i dag sitter de ansatte spredt over flere norske byer og i Paris. 


Det betyr ingen kontorlokaler, ingen møterom eller hyllemeter med dokument-permer; at Tenura er 100% digitale er en av grunnpilarene i selskapet. Det innebærer en solid verktøykasse av gode systemer som frigjør tid og ressurser, slik at Tenuras regnskapsførere kan fungere som gode konsulenter og sparringspartnere for kundene sine.

 

Gir kundene en enklere hverdag

For det Tenura så i markedet var fortvilte bedriftsledere med gode produkter og lidenskap for virksomheten, men minkende oversikt og tid til å håndtere de administrative oppgavene, noe som dermed gikk ut over den øvrige driften.

 

- Det gjelder kanskje spesielt gründervirksomheter, men vi ser også eksempler på store selskaper hvor den administrative klemma blir en stor utfordring: Daglige ledere som blir sittende kvelder og helger med oppgaver som ikke generer verdi, og som tar tid og fokus vekk fra kjerneleveransene, sier Markus.  

 

Tenuras mål er derfor ganske enkelt å tilføre en enklere hverdag: Kundene skal kunne stå i butikken sin, selge tjenestene sine og coache teamene sine; gjøre det de er gode på.

 

- Og så skal vi ta oss av tallene og det administrative – på den måten kunde vil – og her spiller systemene, deriblant Kravia, en stor rolle.  

 

Med integrasjon direkte inn i regnskapssystemet går Kravia sømløst hånd i hånd med for eksempel PowerOffice Go eller Tripletex. Dette gjør løsningen lett tilgjengelig for brukerne og gir umiddelbart bedre oversikt og kontroll over utestående krav og inkassoprosesser.

 

- Å hente inn penger krever mye tid, og blir fort en stor utfordring: Tidligere har kunder måttet følge opp alle fakturaer for å se om de er betalt, flytte det ut av regnskapssystemet, for deretter å ringe hver enkelt kunde. Nå er dette integrert: Systemet viser hva som er utestående, og kunden kan ta en beslutning om å sende til inkasso, sier Markus og legger til:  

 

- Derfra er det bare å trykke på en knapp og så tar Kravia prosessen derfra. Som en bonus er Kravia rett og slett en sexy løsning: Med et intuitivt og visuelt fint grensesnitt er det enkelt å forstå, og enkelt å følge status på alle prosesser, også for de som ikke er regnskapsførere.

 

Ivaretar det menneskelige i fremtidens digitale regnskapsbransje

Selv om mye av regnskapsarbeid nå er i ferd med å bli stadig mer digitalisert, understreker Markus at svært mye består av rådgiving, og at viktigheten av å være menneskelig i alle ledd er tydeligere enn noen gang.

 

- Det er avgjørende at verdiene til selskapet reflekteres også i en inkassoprosess: Har du en kjølig og rigid pengeinnkreving vil du risikere at kunden din blir skremt og assosierer den negative opplevelsen med selskapet ditt, sier Markus.


Tenuras erfaring er at flere inkassobyråer går i denne fella med lite åpenhet mot sluttbrukeren, manglende muligheter for toveiskommunikasjon og lite fokus på å finne gode løsninger.

 

- Suksessfaktoren her er å hele veien sørge for å bevare kundenes relasjoner til sine kunder, og ikke glemme at man representerer et selskap med tette bånd til kundene de nå må sende inkassokrav til. Det er sjelden en enkel prosess, og må tas hensyn til i dag.

 

Han poengterer at det er svært få tilfeller der kunder ikke ønsker å betale; at det oftest er årsaker som enkelt kan løses, og at det da er viktig at pengeinnkrevingen foregår på en løsningsorientert måte som ikke skaper nye problemer.

 

- Det er denne balansen Kravia har mestret: selv om det står Kravia på fakturaen og de sier at de ringer fra Kravia, har de et solid fokus på å representere den de ringer på vegne av, på en tilpasset og god måte.   

Her handler mye om å balansere opp med systemene som tar seg av og automatiserer tunge, tidkrevende og repetitive prosesser, og holde sluttbrukeren i fokus og behandle dem på en etisk god og menneskelig måte.

 

- Vi skal være en moderne og fremtidsrettet samarbeidspartner med et solid fokus på ny teknologi og utvikling i bransjen, men selv om systemene er verktøyene vi trenger for å gjøre jobben vår, er det prosessene og dialogene som bærer virksomheten fremover, avslutter Markus.


Siste nytt fra Kravia

Vil du vite mer?
Chat med oss, send oss en e-post eller ring.