Oversikt over de viktigste regnskapsfristene

Offentlige frister er viktig å overholde, da selskapet kan få til dels betydelige bøter om dokumentasjon og betaling ikke gjøres i tide. Nedenfor er oversikt over de viktigste datoene.

Av

Redaksjonen

-

15/9/2022

1. Status i selskapet, en gang pr år

Det er to viktige frister som går på årlig status i selskapet. Årsregnskapet som senest må være ferdig i løpet av juli er velkjent, men mange små bedrifter glemmer ofte Aksjonærregisteroppgaven som skal innleveres i januar, og som også kan føre til betydelig bot om fristen ikke overholdes.

For 2022 var fristene disse:
Aksjonærregisteroppgaven: 31. januar 2022
Innsending av årsregnskap og årsberetning: 31. juli 2022

2. Lønn

Fristene for lønn handler både om å rapportere og å betale inn arbeidsgiveravgift. Fristene er ulik for rapportering og innbetaling.

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes lønn, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Frister A-melding i 2022:

 A-melding for januar: 7. februar
 A-melding for februar: 7. mars
 A-melding for mars: 5. april
 A-melding for april: 5. mai
 A-melding for mai: 7. juni
 A-melding for juni: 5. juli
 A-melding for juli: 5. august
 A-melding for august: 5. september
 A-melding for september: 5. oktober
 A-melding for oktober: 7. november
 A-melding for november: 5. desember

Arbeidsgiveravgiften betales for to måneder om gangen («en termin»), og fristen er i midten av måneden etter.

Frister Arbeidsgiveravgift for 2022: 

 1. termin: 15. mars
 2. termin: 16. mai
 3. termin: 15. juli
 4. termin: 15. september
 5. termin: 15. november
 6. termin: 15. januar

3. Merverdiavgift

Merverdiavgift betales også i seks terminer (hver termin er for to måneder).

Noen selskaper ønsker betale mva årlig. Dette må det søkes om. Årlig mva-melding har leverings- og betalingsfrist 10. mars året etter inntektsåret. Skal du søke om årlig mva-melding er søknadsfristen 1. februar i inntektsåret.

(Leverer du årlig mva-melding, men ønsker å levere terminvis, må søknad om dette være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning for året etter.)

Frister mva for 2022:

1. Termin: januar og februar, forfall 11. april  

2. Termin: mars og april, forfall 10. juni  

3. Termin: mai og juni, forfall 31. august  

4. Termin: juli og august, forfall 10. oktober  

5. Termin: september og oktober, forfall 12. desember  

6. Termin: november og desember, forfall 10. februar

Regnskapsføreren din har oversikt og kontroll over alle fristene. Dersom du fører regnskap selv, er det viktig at du som bedriftsleder holder deg oppdatert over hva du skal levere til myndighetene.

Siste nytt fra Kravia

Vil du vite mer?
Chat med oss, send oss en e-post eller ring.