Teknologi og omstilling i regnskapsbransjen

Den teknologiske utviklingen er i stadig endring, og omstillingsevne er kritisk for overlevelse i en digital verden. Regnskapsbransjen påvirkes både av den digitale utviklingen, kundenes forventninger til hvordan produkter og tjenester leveres - og ikke minst kundenes egen omstillingsevne.

Av

Svein Ove Kvalsund

-

9/8/2022

Her er noe av det vi ser og forventer:

Kundene endrer forventninger til regnskapsbyråene

Teknologi erstatter stadig flere enkle oppgaver, næringslivet blir mer datadrevet og bedriftene trenger hjelp til å utforme og tolke datadrevne beslutningsgrunnlag. Rapportering og manuell bilagsføring erstattes av teknologi, og forventningen til regnskapstjenester endres til et helhetlig tjenestetilbud som tar ansvar for en større del av verdikjeden. Fokuset endres fra tid brukt til verdi skapt. 

Inntekts- og forretningsmodeller endres.

Når fokuset endres fra tid brukt til verdi skapt, tvinges det frem et behov for å endre forretningsmodell. Antall timer brukt og bilag produsert er irrelevant. Kundenes betalingsvilje er knyttet opp mot kompleksiteten i driften og det totale tjenestetilbudet.

Fra oppgave til prosess

Teknologien erstatter rutineoppgavene, og prosesser strømlinjeformes med kombinasjonen av gode verktøy og spesialisert kompetanse i kundeteam.

Endret kompetanse

Kostnadsfokuset og stordriftsfordelene øker, kravene til kompetanse styrkes og bransjen konsolideres. Det betyr ikke at det ikke er rom for mindre aktører, men de må jobbe enda hardere og målrettet - og evne å tiltrekke de beste folkene for å være konkurransedyktige.

Geografisk nærhet blir mindre viktig

Lokale markeder blir regionale og regionale blir nasjonale. Geografisk nærhet til kunden er underordnet verdiskapning og god kundeopplevelse, og kundeopplevelse defineres ikke lenger av fysisk tilstedeværelse men av (du gjettet riktig) verdi skapt.

Kravia er forkjempere for denne utviklingen, og har som ambisjon å gjøre hverdagen enklere og mer lønnsom for regnskapsbyråene.

Kravia er forkjempere for denne utviklingen, og har som ambisjon å gjøre hverdagen enklere og mer lønnsom for regnskapsbyråene. En av bedriftenes største hodepiner er likviditet og likviditetsstyring, og vi leverer en produktportefølje spisset mot likviditet basert på moderne teknologi utviklet i samarbeid med regnskapsbransjen.

Å bruke Kravia i byrået betyr:

Svein Ove Kvalsund
Daglig leder, Kravia

Siste nytt fra Kravia

Vil du vite mer?
Chat med oss, send oss en e-post eller ring.