Jeg vil betale

Kan du betale noe, eller alt? Logg inn på Min side med ditt saksnummer for å finne betalingsinformasjon.

Jeg er uenig i kravet

Hvis du er uenig i kravet, eller mener du ikke har kjøpt tjenesten / produktet, kan du registrere dette i Min side. Det bør du gjøre så snart som mulig. 

Når du registrerer innsigelsen er det viktig at du forteller hva du har gjort hittil, at du beskriver nøye hvorfor du er uenig - og om du har hatt kontakt med selger selv.

Vi stopper inkassoprosessen så snart som mulig og videreformidler innsigelsen til selger. Etter vi har snakket med selger vil vi ta kontakt med deg igjen for å avklare videre prosess.

Jeg kan ikke betale nå

Vi er opptatt av å finne gode løsninger, og i de fleste tilfeller kan vi bli enige om en utsatt betalingsfrist eller betaling av kravet i avdrag. Logg inn på Min side for å søke om utsettelse eller nedbetalingsavtale.

Vanlige spørsmål

Jeg har mottatt inkassobrev - hva gjør jeg?

Dersom du har mottatt et inkassobrev for en vare eller tjeneste du har kjøpt, men ikke betalt i tide, lønner det seg å få betalt så snart som mulig. Det enkleste du gjør da er å betale fakturaen med informasjonen du finner i Min side.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har penger til å betale?

Har du mottatt et inkassovarsel fra oss, som du ikke klarer å betale, anbefaler vi deg å kontakte oss på chat via Min side.

I dialog med oss kan du be om betalingsutsettelse eller å få delt opp kravet i flere delbetalinger. Vi vil i så fall utarbeide en nedbetalingsplan for deg, som gjelder helt til beløpet er innfridd. Dersom du ikke betaler innen forfall, vil det påløpe ekstra omkostninger, som gjør at beløpet på fakturaen vil bli høyere.

Inkassokravet er feil, jeg har allerede betalt.

Har du mottatt et inkassobrev tilknyttet en faktura som du allerede har betalt, anbefaler vi at du så snart som mulig sender oss en kvittering som viser at beløpet er innbetalt. Dette kan du gjøre i Min side.

Vi vil da ta saken opp med kreditoren / fordringshaveren og sørge for å avslutte saken.

Hva skjer om jeg unnlater å betale?

Dersom du ikke betaler fakturaen du har mottatt vil kravet bli høyere, på grunn av renter og gebyrer. Avhengig av sakens forløp, kan det skje at det registreres en personlig betalingsanmerkning på deg.

Saken kan også bli sendt til Namsfogden for tvangsinnkreving. Dette kan i så fall føre til pant i bankkonto, trekk i lønn eller trygd og pant i eiendom eller kjøretøy.

Dersom du eier leilighet, bil eller lignende gjenstander av verdi, vil disse i verste fall bli tvangssolgt for at fakturaen skal kunne innfris.

Jeg har ikke mottatt faktura - hva gjør jeg?

Har du mottatt et inkassobrev tilknyttet en faktura du ikke har mottatt?Da anbefaler vi deg å ta kontakt med oss på chat via Min side, så sender vi deg en kopi av den opprinnelige fakturaen

Er det mulig å inngå en nedbetalingsavtale?

Enkelte unnlater å betale en faktura fordi de ganske enkelt ikke har råd til å innfri hele beløpet på en gang.

Gjelder dette deg ber vi deg kontakte oss via Min side, slik at vi får laget en nedbetalingsplan tilpasset din økonomi.

Hva er "utenrettslige kostnader" ?

Utenrettslige kostnader er gebyr som tillegges det opprinnelige beløpet, for at betaling ikke har skjedd innen forfallsdato.

Satsene for slike gebyr er lovbestemt og reguleres av staten.

Hva er "rettslige kostnader" ?

Dersom en inkassosak går til rettslig innkreving hos namsfogden, må fordringshaveren / kreditoren betale et gebyr for at saken skal behandles.

Denne kostnaden blir lagt til på beløpet du må betale, i tråd med lovverket.

Hva er "forsinkelsesrente" ?

Forsinkelsesrente er en ekstrarente du som skyldner må betale, dersom betalingen av en faktura ikke har skjedd innen forfallsdato.

Satsene fastsettes av staten hvert halvår.

Hva skjer når jeg har betalt?

Når beløpet du skyldte er fullt innbetalt, vil saken bli avsluttet og en eventuell betalingsanmerkning vil bli slettet.

Ønsker du dokumentasjon på at saken er avsluttet, kan du ta kontakt med oss via Min side, så sender vi deg dette.

Hvor finner jeg informasjon om saken min?

All informasjon om din sak er tilgjengelig i Min side. Her finner du betalingsinformasjon.

Hvordan skal jeg kontakte dere angående mitt krav?

For å starte en dialog med oss om ditt krav, vennligst bruk chat-funksjonen i Min side. På denne måten knyttes dialogen opp mot kravet ditt. Du kan logge inn på portalen med ditt saksnummer.